Netter Vibration

ID : 86138
Brand : Netter Vibration
Model : NVI
Last Update : 26/05/2560 18:13 Preview : 12,720
ชุดหัวสั่น หรือ ชุดหัวจี้คอนกรีต ระบบไฮดรอลิก ขนาดใหญ่ รุ่น NVI ในการสร้าง เขื่อน หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องมีฐานราก และโครงสร้างที่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้หัวสั่นคอนกรีตเกิดขึ้น เพื่อให้คอนกรีตที่เทไปนั้น มีการอัดและจับตัวแน่นขึ้น ไล่อากาศออกจากคอนกรีตก่อนที่จะแห้ง หัวสั่นประเภทนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับ คอนกรีตความหนืดสูง (Low slump Concrete) ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำน้อยมาก โดยประมาณ 1-4% จึงเป็นไปได้ยากที่จะไล่อากาศออกทั้งหมด โดยไม่ใช้หัวสั่นคอนกรีตตัวนี้ ชุดหัวสั่น NVI นี้ ทำงานและควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก โดยสามารถติดตั้งได้กับ รถขุด(Excavators) เครน(Crane) และอื่นๆ ซึ่งเราสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ทำการติดตั้งให้คุณ! ระบบไฮดรอลิกนั้นเป็นระบบมาตรฐานและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยท่านสามารถกำหนดจำนวนหัวสั่นได้ เริ่มตั้ง 2 จนถึง 8 หัวเลยที่เดียว ขึ้นอยู่กัับความเหมาะสม และวิธีการก่อสร้างที่คุณต้องการ ซึ่งเรายินดีปรึกษา และพูดคุยกับคุ
ID : 86904
Brand : Netter Vibration
Model : NVL
Last Update : 26/05/2560 17:52 Preview : 12,174
Netter Pneumatic Internal Vibrators หัวสั่น จี้ คอนกรีตขนาดใหญ่ สำหรับงานเื่ขื่อน และงานก่อสร้างทั่วไป
ID : 86905
Brand : Netter Vibration
Model : NCX
Last Update : 26/05/2560 17:48 Preview : 12,750
Netter Electric Internal Vibrators (NCX & NCZ) หัวสั่น หัวจี้ หรือสายจี้ คอนกรีต ขนาดเล็ก สำหรับการก่อสร้างทุกขนาด ทุกประเภท ใช้ไฟฟ้าขนาด 42-48V / 200Hz
ID : 114893
Brand : Netter Vibration
Model : CV / CC / CCV / DV
Last Update : 26/05/2560 17:04 Preview : 4,854
Hydraulic External Vibrators Series CV, CC, CCV, DV
ID : 114895
Brand : ืNetter Vibration
Model : NCB
Last Update : 26/05/2560 17:29 Preview : 4,952
Pneumatic Ball Vibrators Series NCB
ID : 114896
Brand : Netter Vibration
Model : NCE / NXE
Last Update : 26/05/2560 17:47 Preview : 8,409
High Performance Electric Internal Vibrators Series NCE and NXE หัวสั่น หัวจี้ หรือสายจี้ คอนกรีต ขนาดเล็ก สำหรับการก่อสร้างทุกขนาด ทุกประเภท
ID : 114897
Brand : Netter Vibration
Model : NCR
Last Update : 26/05/2560 17:33 Preview : 5,858
Pneumatic Roller Vibrators Series NCR
ID : 114899
Brand : Netter Vibration
Model : NCT
Last Update : 26/05/2560 17:34 Preview : 6,914
Pneumatic Turbine Vibrators Series NCT
ID : 114903
Brand : Netter Vibration
Model : NEG/NEA/NED
Last Update : 26/05/2560 16:51 Preview : 5,702
Electric External Vibrators Series NEG/NEA/NED
ID : 114907
Brand : Netter Vibration
Model : NHG L
Last Update : 26/05/2560 17:05 Preview : 4,772
Hydraulic External Vibrators Series NHG L
ID : 114908
Brand : Netter Vibration
Model : NTK
Last Update : 26/05/2560 17:31 Preview : 5,404
Pneumatic Linear Vibrators Series NTK
ID : 114909
Brand : Netter Vibration
Model : NTP
Last Update : 26/05/2560 17:32 Preview : 5,282
Pneumatic Linear Vibrators Series NTP
ID : 114910
Brand : Netter Vibration
Model : NTS
Last Update : 26/05/2560 17:32 Preview : 6,057
Pneumatic Linear Vibrators Series NTS
ID : 114911
Brand : Netter Vibration
Model : NVT, NVG, NVR, NQT
Last Update : 26/05/2560 17:29 Preview : 10,592
Pneumatic External Vibrators Series NVT, NVG, NVR, NQT
ID : 114912
Brand : Netter Vibration
Model : Series PKL
Last Update : 26/05/2560 17:30 Preview : 6,187
Pneumatic Impactors Series PKL