E-Catalog > เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือ เครื่องทำปุ๋ย > เครื่องกำจัด/ย่อยสลายเศษอาหารหรือเครื่องทำปุ๋ย

PAGE VIEW : 1,456

Product Information :

Name :
เครื่องกำจัด/ย่อยสลายเศษอาหารหรือเครื่องทำปุ๋ย
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือ เครื่องทำปุ๋ย
Brand :
MAEKO
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เครื่องกำจัด/ย่อยสลายเศษอาหารหรือขยะออร์แกนิคภายใน 24 ชม.

Product Detail :

เครื่องกำจัด/ย่อยสลายเศษอาหาร หรือเครื่องทำปุ๋ยภายใน 24 ชม.

ตัวเครื่องผลิตมากจากสแตนเลส ทำงานด้วยระบบการควบคุมการไหลเวียนของอุณหภูมิ (AIRTEC) และจุลินทรีย์ (microbial airobic) ให้มีภาวะเร่งปฎิกริยาในการย่อยสลายให้ได้ภายใน 24 ชม. โดยปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสามารถลดปริมาณขยะจากต้นทางได้สูงสุดถึง 80% และสามารถแปลงสภาพเศษอาหารเหลือให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ 

เนื่องจากการทำงานของเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร MAEKO ไม่มีการเผาไหม้ ไม่ใช้ความร้อนสูงจนทำให้เกิดมลพิษ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ จึงทำให้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร MAEKO สามารถช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ ก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะและการขนส่งได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

เครื่องกำจัด/ย่อยสลายเศษอาหารมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ปริมาณขยะ 5กก-1000กก/วัน (หรือมากกว่า)

ตัวปุ๋ยที่ได้จากการย่อยขยะเศษอาหารของเครื่อง MAEKO สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ไม่ต้องทำกระบวนการหมักต่อ จึงไม่ต้องเสียเวลาและเสียแรงงานของผู้ใช้งานเพิ่ม