E-Catalog > Netter Vibration > ชุดหัวสั่นคอนกรีต ไฮดรอลิก

PAGE VIEW : 12,690

Product Information :

Name :
ชุดหัวสั่นคอนกรีต ไฮดรอลิก
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. Netter Vibration
Brand :
Netter Vibration
Model :
NVI
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ชุดหัวสั่น หรือ ชุดหัวจี้คอนกรีต ระบบไฮดรอลิก ขนาดใหญ่ รุ่น NVI ในการสร้าง เขื่อน หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องมีฐานราก และโครงสร้างที่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้หัวสั่นคอนกรีตเกิดขึ้น เพื่อให้คอนกรีตที่เทไปนั้น มีการอัดและจับตัวแน่นขึ้น ไล่อากาศออกจากคอนกรีตก่อนที่จะแห้ง หัวสั่นประเภทนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับ คอนกรีตความหนืดสูง (Low slump Concrete) ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำน้อยมาก โดยประมาณ 1-4% จึงเป็นไปได้ยากที่จะไล่อากาศออกทั้งหมด โดยไม่ใช้หัวสั่นคอนกรีตตัวนี้ ชุดหัวสั่น NVI นี้ ทำงานและควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก โดยสามารถติดตั้งได้กับ รถขุด(Excavators) เครน(Crane) และอื่นๆ ซึ่งเราสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ทำการติดตั้งให้คุณ! ระบบไฮดรอลิกนั้นเป็นระบบมาตรฐานและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยท่านสามารถกำหนดจำนวนหัวสั่นได้ เริ่มตั้ง 2 จนถึง 8 หัวเลยที่เดียว ขึ้นอยู่กัับความเหมาะสม และวิธีการก่อสร้างที่คุณต้องการ ซึ่งเรายินดีปรึกษา และพูดคุยกับคุ

Product Detail :

 ชุดหัวสั่น หรือ ชุดหัวจี้คอนกรีต ระบบไฮดรอลิก ขนาดใหญ่ รุ่น NVI

ในการสร้าง เขื่อน หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องมีฐานราก และโครงสร้างที่แข็งแรง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้หัวสั่นคอนกรีตเกิดขึ้น เพื่อให้คอนกรีตที่เทไปนั้น มีการอัดและจับตัวแน่นขึ้นไล่อากาศออกจากคอนกรีตก่อนที่จะแห้ง

หัวสั่นประเภทนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับ คอนกรีตความหนืดสูง (Low slump Concrete) ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำน้อยมาก โดยประมาณ 1-4%
จึงเป็นไปได้ยากที่จะไล่อากาศออกทั้งหมด โดยไม่ใช้หัวสั่นคอนกรีตตัวนี้

ชุดหัวสั่น NVI นี้ ทำงานและควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก โดยสามารถติดตั้งได้กับ รถขุด(Excavators) เครน(Crane)
และอื่นๆ ซึ่งเราสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ทำการติดตั้งให้คุณ!

ระบบไฮดรอลิกนั้นเป็นระบบมาตรฐานและง่ายต่อการบำรุงรักษา

โดยท่านสามารถกำหนดจำนวนหัวสั่นได้ เริ่มตั้ง 2 จนถึง 8 หัวเลยที่เดียว
ขึ้นอยู่กัับความเหมาะสม และวิธีการก่อสร้างที่คุณต้องการ ซึ่งเรายินดีปรึกษา และพูดคุยกับคุณ

 

โดยข้อมูลทางเทคนิคพร้อมรูปภาพประกอบจะเป็นดังต่อไปนี้:

NVI-2 (หัวสั่น=2)

รุ่น จำนวนหัวสั่น ความสามารถในการสั่น(ม3/ชม) น้ำหนักของุดหัวสั่น(กก.) แรงที่ต้องใช้ยกหัวสั่น(KN)
NVI-2  2      70-100      660   7.5


NVI-3 (หัวสั่น=3)

สามารถเลือกรูปแบบ/ทรง ของชุดหัวสั่นได้

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน และความต้องการของคุณ

รุ่น จำนวนหัวสั่น ความสามารถในการสั่น(ม3/ชม) น้ำหนักของุดหัวสั่น(กก.) แรงที่ต้องใช้ยกหัวสั่น(KN)
NVI-3  3      105-150      730   8.6


NVI-4 (หัวสั่น=4)

สามารถเลือกรูปแบบ/ทรง ของชุดหัวสั่นได้

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน และความต้องการของคุณ

รุ่น จำนวนหัวสั่น ความสามารถในการสั่น(ม3/ชม) น้ำหนักของุดหัวสั่น(กก.) แรงที่ต้องใช้ยกหัวสั่น(KN)
NVI-4  4      145-200      850   10.3


NVI-6 (หัวสั่น=6)

รุ่น จำนวนหัวสั่น ความสามารถในการสั่น(ม3/ชม) น้ำหนักของุดหัวสั่น(กก.) แรงที่ต้องใช้ยกหัวสั่น(KN)
NVI-6  6      210-300      1000 12.8

 

NVI-8 (หัวสั่น=8)

รุ่น จำนวนหัวสั่น ความสามารถในการสั่น(ม3/ชม) น้ำหนักของุดหัวสั่น(กก.) แรงที่ต้องใช้ยกหัวสั่น(KN)
NVI-8  8      240-400      1300 16.7


Other Product In Group "Netter Vibration (14)"