หัวสั่นไฮดรอลิก NVI 3 ติดรถแบคโฮ


หัวสั่นไฮดรอลิก Netter Vibration รุ่น NVI 3 ติดรถแบคโฮ สำหรับงานเขื่อน Low slump conrete