สินค้าใหม่ (17)

ID : 152155
Brand : Aliva
Model : Aliva -571
Last Update : 06/06/2560 09:19 Preview : 1,913
RH-Degassing nozzle liner for hot or cold refractory repair for snorkels in vacuumplants automatically spraying inside more economical
ID : 152795
Brand : Carmix
Last Update : 15/06/2560 11:32 Preview : 2,054
CARSILOS HORIZONTAL CEMENT SILOS
ID : 152827
Brand : Carmix
Last Update : 15/06/2560 17:21 Preview : 2,293
CARMIX ONE SELF-LOADING 4×4 CONCRETE MIXER
ID : 152866
Brand : Carmix
Model : CARMIX 3500 TC
Last Update : 16/06/2560 10:34 Preview : 2,247
Off-road mobile batching plant with a 4.850 litre drum
ID : 152867
Brand : Carmix
Model : CARMIX 2.5 TT
Last Update : 16/06/2560 10:50 Preview : 2,509
CARMIX 2.5 TT SELF-LOADING CONCRETE MIXER 4×4
ID : 152870
Brand : Carmix
Model : CARMIX 3.5 TT
Last Update : 16/06/2560 11:04 Preview : 3,144
CARMIX 3.5 TT SELF-LOADING CONCRETE MIXER
ID : 152875
Brand : Carmix
Model : CARMIX 5.5 XL
Last Update : 16/06/2560 11:24 Preview : 4,094
CARMIX 5.5 XL SELF-LOADING CONCRETE MIXER 4×4
ID : 152885
Brand : Carmix
Last Update : 16/06/2560 15:38 Preview : 4,344
CARMIX 25 FX SELF-LOADING CONCRETE MIXER
ID : 152886
Brand : Carmix
Model : CARMIX DUMPER D6
Last Update : 16/06/2560 15:55 Preview : 3,956
CARMIX DUMPER D6 4×4 DUMPER MIXER
ID : 175729
Brand : Schaefer
Last Update : 26/06/2563 11:09 Preview : 2,013
ถังขยะขนาด 120/240 ลิตร มีฝาและล้อ สีเขียว เป็นมาตรฐาน
ID : 175730
Brand : Schaefer
Last Update : 26/06/2563 11:07 Preview : 2,084
ถังขยะขนาด 660/1100 ลิตร มีฝาเรียบและล้อ สีเขียว เป็นมาตรฐาน
ID : 175731
Brand : Werner-Weber
Last Update : 19/04/2562 10:10 Preview : 1,915
ID : 175732
Brand : Werner-Weber
Last Update : 13/06/2562 15:07 Preview : 2,286
ID : 175733
Brand : Werner-Weber
Last Update : 19/04/2562 10:18 Preview : 2,061
ID : 175734
Brand : Werner-Weber
Last Update : 19/04/2562 10:25 Preview : 2,036
Mobile Compactor MPC Series (ตู้อัดขยะประเภทเคลื่อนย้ายได้ รุ่น MPC) มีขายทั้งเครื่องใหม่จากโรงงาน และมือสอง สภาพ 99% พร้อมใช้งาน
ID : 175737
Brand : Werner-Weber
Last Update : 19/04/2562 10:37 Preview : 2,096
Mobile Compactor SKPC Series (ตู้อัดขยะ ประเภทเคลื่อนย้ายได้รุ่น SKPC) มีขายทั้งเครื่องใหม่จากโรงงาน และ มือสอง สภาพ 99% พร้อมใช้งาน
ID : 175912
Brand : HEGER
Model : CROCODILE
Last Update : 13/06/2562 15:16 Preview : 1,885
เครื่องบีบอัดวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ สามารถแยกกากและของเหลวได้ โดยใช้สกรู